dimarts, 1 de maig del 2012

Contra la fi de la història i el seu últim home

Les societats contemporànies del món occidental s’han constituït, malauradament, com a societats compostes de “últims homes”, és a dir, de membres d’aquella espècie decadent d’home que Nietzsche va descriure tan i tan bé en el seu Zaratustra i, en general, en tota la seva obra, malgrat que ho fes polaritzant tota l’atenció pel costat de la religió (el cristianisme) sense donar-se compte que la veritable arrel d’aquest estat terminal del gènere humà es trobava més aviat en l’economia (el capitalisme), tal com Marx es va encarregar de constatar i desvetllar simultàniament amb ell